Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük a Tapéta Trend Betéti Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.lakbertrend.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének, illetve a Honlapon található webáruházból (a továbbiakban: Webáruház) történő megrendelés, vásárlás feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő jogviszonyra irányadó feltételeket.

 

Kérjük, hogy amennyiben Webáruházunk aktív Felhasználója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató Honlapjára (https://lakbertrend.hu) és aldomainjeire terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://lakbertrend.hu/aszf.html .

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

A Honlap üzemeltetője, egyben tulajdonosa, és minden, a Honlappal kapcsolatos jog gyakorlásának kizárólagos jogosultja a Tapéta Trend Betéti Társaság, amely egy magyar jog szerint létrejött gazdasági társaság.

 

A szolgáltató cégneve: Tapéta Trend Betéti Társaság
A szolgáltató székhelye: 2022 Tahitótfalu, Ereszvények utca 3407 HRSZ
A szolgáltató telephelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1173 Budapest, Pesti út 318. fsz.
A szolgáltató levelezési címe: 2022 Tahitótfalu, Ereszvények utca 3407 HRSZ
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@lakbertrend.hu

Cégjegyzékszáma: 13-06-074211
Adószáma: 25513035-2-13

Telefonszáma: +36-20-319-7799
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 12011739-01550480-00100008
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank

A tárhelyszolgáltató adatai:

Neve: Servergarden Kft.,

Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building. ép. 3. em.

E-mail címe: info@servergarden.hu

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre és a közöttük létrejövő szerződésre külön kikötés nélkül is irányadók.


2.2. A jelen ÁSZF 2024.03.26 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Tájékoztatjuk a Felhasználóinkat, hogy a Webáruházban történő vásárláshoz a mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása szükséges. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Honlapnak/Webáruháznak –, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap és a Webáruház tartalmának megtekintésére.

2.3. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a Felhasználók Honlapon keresztül történő értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a Honlapon közzéteszi. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető, illetve kérjük, hogy a Honlapot hagyja el.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

3.1. Jelen ÁSZF kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található Webáruházon keresztül történik.

3.2. A Webáruházon keresztül történő vásárlás, illetve a Webáruházon keresztül igénybe vehető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására irányuló bármely szerződés kizárólag elektronikus úton megkötött, nem írásbeli szerződésnek minősül, amely szerződés iktatásra nem kerül, így a szerződés utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés és a szerződés nyelve a magyar nyelv. Szolgáltató a magyar nyelv nem ismeretéből származó félreértésekért, károkért, felmerülő költségekért nem vállal felelősséget.

3.3. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, a szerződés nem utal magatartási kódexre.

 

4. REGISZTRÁCIÓ

 

4.1. A regisztrációhoz adja meg nevét, keresztnevét, e-mail címét és kívánt jelszavát, majd kattintson a “Regisztráció” fülre. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató kifejezett elfogadása is. Tájékoztatjuk, hogy e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kizárólag technikai jellegű üzenetet küldjön az Ön részére. Ezt követően a megadott e-mail címre Szolgáltatótól érkezik egy automatikus, regisztráció sikerességét visszaigazoló e-mail. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció e-mail címhez kötött, így egy e-mail cím egy alkalommal regisztrálható.

4.2. Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció semmiféle kötelezettséggel nem jár.

4.3. A Felhasználó a regisztráció során saját, valós adatait köteles megadni. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hátrányért, hibáért felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, vagy a Felhasználó a jelszavát elfelejti, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.4. Ha Ön regisztrált Felhasználó, de elfelejtette jelszavát, használja a „Bejelentkezés” fül alatt található jelszó törlésére irányuló („itt törölheted”) gombot. Ezt követően adja meg e-mail címét (azt az e-mail címet, amellyel regisztrált). Szolgáltató ezt követően e-mail-ben küldi el azon linket, amelyre kattintva jelszavát helyreállíthatja a Felhasználó.

4.5. A belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a Belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált felhasználóneve és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az oldalt.

4.6. A regisztráció törlése

Elektronikus úton kérheti adatai törlését, az alábbi email címen: info@lakbertrend.hu .

 

5. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

5.1. A megjelenített termékek a Webáruházon keresztül rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen ÁSZF része, a Szállítási információk pont alatt.

5.2. A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, azok tájékoztató jelleggel illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

5.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, úgy Szolgáltató nem köteles a terméket a feltüntetett, téves áron szolgáltatni. Ez esetben Szolgáltató köteles felajánlani a Felhasználó részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét és figyelmeztetni arra, hogy a téves áron történt megrendelést nem tekinti érvényes megrendelésnek. Felhasználót megilleti az ilyen megrendelés esetén a megrendeléstől való elállás joga (ajánlatának visszavonásának joga), amelyet a másik fél részére egyértelmű nyilatkozattal közölni szükséges.  Szolgáltató addig nem kezdi meg a szerződés teljesítését és a termék kiszállítását, amíg Felhasználó nem értesíti arról, hogy a valós áron történő megrendelést elfogadja, vagy a megrendeléstől eláll (ajánlatát visszavonja).

 

6. A MEGRENDELÉS MENETE

 

6.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Webáruházba vagy Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

6.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
6.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

6.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosításakor automatikusan frissül a kosár tartalma.

6.5. Felhasználó ezt követően megadja telefonszámát, majd kiválasztja a szállítás vagy személyes átvétel módját és – amennyiben szállítást választott – megadja a szállítási címet.

6.6. Felhasználó kiválasztja a fizetési módot.

6.7. Az adatok megadását és a fizetési mód kiválasztását követően Felhasználó a ”megrendelés megerősítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

6.8. A Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt, minden esetben vissza tud lépni az előző lépéshez, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

6.9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése alapján a termékek vételárát és ezen felül minden felmerülő költséget tartalmaz.

6.10. Felhasználó a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással tudja megrendelését elküldeni.

6.11. Felhasználó a megrendelés (ajánlat) elküldését követően a megrendelés sikeres beérkezéséről visszaigazolást kap a megadott e-mail címére. E visszaigazoló e­mail nem minősül a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának, az csupán Felhasználó megrendelésének (ajánlatának) Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

6.12. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolás hiányával kapcsolatos felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben Felhasználóhoz, mert Felhasználó téves e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.13. Ha a Felhasználó a megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére, azonban ezt követően hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok alapján, azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

6.14. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót visszaigazoló e-mailben található.

 

 

7. FIZETÉSI MÓDOK

7.1. Személyes átvétel esetén:

A termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató bemutatótermében (cím: 1173 Budapest Pesti út 318. fsz.) vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben, vagy bankkártyával. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

7.2. Fizetés utánvéttel:

Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. Utánvétes fizetési mód választására legfeljebb bruttó 100.000,- Ft vételárú vásárlás esetén nyílik lehetőség.

 

7.3. Online bankkártyás fizetés:

Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el, azokról Szolgáltató tudomást nem szerez. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán.
7.4. Banki előre utalással:

Átutalással történő fizetés esetén Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a megrendelés sikeres elküldését visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 (három) napon belül köteles átutalni. Az átutalt összeg bankszámlánkon történő jóváírását követően tudjuk rendelését előkészíteni és intézkedni annak kézbesítése iránt. (Bankszámlaszámunkat az ÁSZF 1. pontjában található adatok között is megtalálja, valamint azt a megrendelést visszaigazoló e-mail is tartalmazza.)

Bankszámlaszám: 12011739-01550480-00100008

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank

Jogosult: Tapéta Trend Bt.

 

8. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

8.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon, munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés elküldése a munkaidő lejárta után történik, az a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

8.2. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 14 munkanapon belül.
8.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja, valamint amennyiben a szerződés a megállapodásuknak, illetőleg annak módosításának megfelelően nem teljesíthető Szolgáltató részéről, a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül visszatéríti.

8.4. Ha a Felhasználó (vevő) fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó), és a Szolgáltató vállalja a termékek Fogyasztóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Fogyasztóra, amikor a Fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.

Fogyasztóval kötött szerződés esetén, ha a fuvarozót a Fogyasztó bízta meg, a kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Fogyasztóra, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató (eladó) ajánlotta.

8.5. Ha a Felhasználó (vevő) Fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, a Szolgáltató (eladó) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani a megrendelt terméket.

8.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató (eladó) a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
8.7. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

9. SZÁLLÍTÁS

 

9.1. Szállítási módok

9.1.1. Személyes átvétel:

Felhasználó a megrendelés átvételének lehetőségéről értesítő e-mail megérkezését követően 3-5 munkanapon belül veheti át megrendelését a Szolgáltató 1173 Budapest Pesti út 318. fsz. szám alatti bemutatótermében nyitvatartási időben.

Az üzlethelyiség nyitvatartási ideje:

 

Hétfő: 10:00-18:00
Kedd: 10:00-18:00
Szerda: 10:00-18:00
Csütörtök: 10:00-18:00
Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 09:00-13:00

 

Ettől eltérő nyitvatartási idő ünnepnapokon, szabadság idején, esetleges kormányrendelet esetén állhat fenn.

 

Amennyiben Felhasználó az átvétel lehetőségéről értesítő e-mail kézbesítését követő 7 napon belül nem veszi át csomagját, úgy a megrendelést töröljük.

 

A Felhasználó azonban az átvételre nyitva álló 7 napon belül kérheti a csomagjának további, legfeljebb az átvétel lehetőségéről értesítő e-mail megérkezését követő 60 napig történő tárolását és az átvétel lehetőségének meghosszabbítását. Az átvétel lehetőségének meghosszabbítása esetén naponta 500,- Ft tárolási költséget számol fel a Szolgáltató, amelyet a Felhasználó a csomag átvételekor köteles megfizetni Szolgáltató részére a megadott fizetési módokon.

 

9.1.2. Futárszolgálat

A Webáruházunkhoz érkezett megrendeléseket a Felhasználó választása szerint a Magyar Posta Zrt. (Magyar Posta Logisztika/MPL) futárszolgálata vagy a GLS Futárszolgálata kézbesítik.

 

9.2. Szállítási költség:

 

GLS futárszolgálattal:

Előre utalás, bankkártyás fizetés és utánvét esetén: bruttó 1.990 Ft.

A kiszállítás bruttó 50.000 Ft rendelési végösszeg felett ingyenes.

 

MPL futárszolgálattal:

Előre utalás esetén az alábbi díjszabás szerint:

 

Postai szállítási díjszabás

Kizárólag "Előre utalás" fizetési mód esetén

5 kg -ig

5.990,- Ft

10 kg -ig

10.990,- Ft

20 kg -ig

20.990,- Ft

30 kg -ig

30.990,-Ft

40 kg -ig

40.990,- Ft

 

MPL futárszolgálat esetén nincs díjmentes kiszállítás, ez a szállítási mód minden esetben szállítási költséget von maga után. A szállítási költség meghatározása, a rendelés leadását követően, a termékek súlytától függ.

 

9.3. Szállítási határidő

Készleten lévő termékek esetében a megrendelést visszaigazoló e-mail megérkezésétől, előre utalással történő fizetés esetén az átutalt összeg bankszámlán történő jóváírásától számított 3-5 munkanapon belül kerül kiszállításra a megrendelése. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, a rendelésben megadott email címre küldünk további tájékoztatást.

Személyes átvételi lehetőség választása esetén a csomagja 3-5 munkanapon belül készül el, a csomag elkészültéről e-mail útján értesítjük.

 

9.4. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

 

9.5. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a Megrendelőre terheljük. Ebben az esetben, ha a Felhasználó előre kifizette a megrendelés vételárát és a szállítás díját, úgy a Szolgáltató a csomag Szolgáltatóhoz történő visszaérkezését követően 3 munkanapon belül a szállítási díj levonásával visszafizeti Önnek a vételárat. A megrendelés újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének és a szállítási költségnek előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban elindítani.

 

10. ELÁLLÁS JOGA

 

10.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetében alkalmazhatóak. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

10.2. A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználót (vevőt) nem illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által szabályozott elállási jog.

10.3. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

10.4. Elállási jog gyakorlása, határidő

10.4.1. A Fogyasztó a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, több termék megrendelése esetén - amennyiben az egyidejűleg megrendelt termékek kiszállítása különböző időpontokban történik - a legutolsó termék Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy általi kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül élhet elállási jogával.

10.4.2. A Fogyasztónak az elállást nem kell megindokolnia.

10.4.3. Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

10.4.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

10.4.5. Amennyiben Fogyasztó élni kíván elállási jogával, úgy ezt a Szolgáltatóval egyértelmű nyilatkozatban köteles közölni. Az elállás jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton, ajánlott, tértivevényes levélként megküldött írásbeli elállási nyilatkozat megküldése esetén a határidők szempontjából a nyilatkozat kézbesítésének időpontját vesszük figyelembe.

10.4.6. Az elállási jog gyakorlása határidőben érvényesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felé annak megérkezését.

 

10.5. A termék visszaküldése

 

10.5.1. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni postai úton vagy futárszolgálat közreműködésével vagy Szolgáltató alábbi címén nyitvatartási időben átadni:

Tapéta Trend Bemutatóterem, 1171 Budapest Pesti út 318. fsz.

 

10.5.2. A visszaküldési határidő megtartottnak minősül, ha a Fogyasztó postai úton vagy futárszolgálattal történő visszaküldés esetén a 14 napos határidő letelte előtt feladja Szolgáltató részére a terméket.

10.5.3. Szolgáltató nem vállalja a Fogyasztó elállása esetén a termék visszaküldésének költségének viselését, azt a Fogyasztónak szükséges megfizetnie. Felhívjuk figyelmét, hogy a termék utánvéttel nem küldhető vissza a Szolgáltató részére, az ilyen módon visszaküldött terméket Szolgáltató nem veszi át.

10.5.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó kizárólag a termék visszajuttatásának közvetlen költségét viseli. Szolgáltató ugyanakkor követelheti az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

10.6. Visszatérítés

 

10.6.1. Szolgáltató a Fogyasztó elállásáról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére. Áru adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe Szolgáltató.

10.6.2. A Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terheli.

10.6.3. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

10.7. Elállási jog hiánya

10.7.1. Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

10.7.2. A Fogyasztót nem illeti meg elállási jog továbbá  

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti;
b) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
c) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az értékcsökkenést a Szolgáltató kártérítésként jogosult érvényesíteni.

 

12. HIBÁS TELJESÍTÉS

12.1. Kellékszavatosság

12.1.1. A kellékszavatosságról a Ptk., valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

12.1.2. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

12.1.3. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére fogyasztónak nem minősülő Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12.1.4. Fogyasztó és Szolgáltató közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

12.1.5. Szolgáltató megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne számára, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

12.1.6. Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 12.1.9. pontban meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

12.1.7. Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

12.1.8. A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

12.1.9. A Szolgáltatónak a saját költségére biztosítja a kicserélt áru visszavételét.

12.1.10. Az ellenszolgáltatás (vételár) leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

12.1.11. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

12.1.12. Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

12.1.13. Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

12.1.14. Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat megtartsa.

12.1.15. Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltató részére az érintett árut; és

b) a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

12.1.16. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

12.1.17. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, a Fogyasztónak minősülő Felhasználó pedig köteles legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni azt Szolgáltatóval. A közlés késedelméből eredő károkat Fogyasztónak/Felhasználónak kell viselnie. Felhívjuk a figyelmét, hogy Fogyasztónak nem minősülő Felhasználóval kötött szerződés esetén a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves, Fogyasztóval kötött szerződés esetén 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

12.1.18. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

12.1.19.  Fogyasztó és Szolgáltatás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 1 (egy) éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.. A teljesítéstől számított 1 (egy) év eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

12.2. Termékszavatosság

12.2.1. Termékszavatosság kizárólag a Fogyasztónak minősülő Felhasználót illeti meg.

 

12.2.2. Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.2.3. Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
12.2.4.  A termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.2.5. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

12.2.6. Termékszavatossági igényét Fogyasztó az adott termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
12.2.7. Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával szemben érvényesítheti. Gyártónak minősül a termék előállítója és a Szolgáltató, mint a termék forgalmazója, amelynek alapján Ön fordulhat termékszavatossági igényével a Szolgáltatóhoz is.

12.2.8. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.
12.2.9. A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12.2.10. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavítás esetén a termék kijavított részére vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

12.3. Kizárás

12.3.1. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő
behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

12.3.2. Ha a termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Felhasználó számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Szolgáltató a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben e rendelkezés nem irányadó.

12.3.3. Kicserélés vagy elállás esetén a Felhasználó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

13. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

13.1. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). Ha a Szolgáltató a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

13.2. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
13.3. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel
13.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja Szolgáltató.

13.5. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót.
13.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

13.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 (tizenöt) napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatja a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

 

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

14.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A Szolgáltató a közreműködő jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

14.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
14.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Önmagában az, hogy a Szolgáltató valamely alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF rendelkezéséhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

14.4. A Felhasználó számára kedvezőbb, ÁSZF-től való eltérés egyedi esetben lehetséges, és az a Szolgáltató mérlegelési körébe tartozó döntésen alapszik, amely döntése más, harmadik személyek által nem támadható meg, illetve velük szemben nem kényszeríthető ki ugyanazon, kedvezőbb irányú eltérés.

14.5. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton törekszenek rendezni.

 

15. PANASZKEZELÉS RENDJE

Jelen pont rendelkezései a Fogyasztónak minősülő Felhasználótól származó fogyasztói panaszokra vonatkoznak.

 

15.1. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza merülne fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alább feltüntetett e­mail címen, postai levél útján, vagy telefonon közölheti.

 

Elérhetőségek:
Név: Tapéta Trend Bt.
Székhely: 2022 Tahitótfalu, Ereszvények utca 3407 HRSZ.

Panaszügyintézés helye: Tapéta Trend Bemutatóterem, 1171 Budapest, Pesti út 318 fsz.

E-mail cím: reklamacio@lakbertrend.hu

Telefonszám: +36-20-319-7799

Levelezési cím: 2022 Tahitótfalu, Ereszvények utca 3407 HRSZ

 

15.2. Fogyasztó szóban és írásban is közölheti panaszát Szolgáltatóval.

15.3. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja Fogyasztónak,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg megküldi,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra irányadó szabályok szerint jár el Szolgáltató.

 

15.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

15.5. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

15.6. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

15.7. A Fogyasztó a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint.

15.8. Amennyiben Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára:

  1. Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat;
  2. az illetékes Békéltető testület eljárását kezdeményezheti, amely testületek elérhetőségét itt (link) találhatja meg,
  3. online vitarendezési platform igénybevétele,
  4. bírósági eljárás kezdeményezése.

 

15.6. Tájékoztatjuk, hogy Szolgáltató a székhelye szerinti Békéltető Testületnél vagy az MKIK-nél általános alávetési nyilatkozatot nem tett, Szolgáltató így nem vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak – jogszabályi kötelezettség hiányában – aláveti magát.

15.7. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint általános fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járnak el.

A kormányhivatalok elérhetőségei: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok 

15.8. A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzheti.

15.9. A Fogyasztó a panaszának elutasítása esetén békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

15.10. A békéltető testületi eljárás hivatalos nyelve a magyar.

15.11. A békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.

15.12. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

15.13. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

 

15.14. Békéltető testület illetékességi területe:

 

Békéltető testület neve

Békéltető testület székhelye

Illetékességi terület

Budapesti Békéltető Testület

Budapest

Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Pécs

Baranya vármegye,
Somogy vármegye,
Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye,
Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület

Szeged

Békés vármegye,
Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Székesfehérvár

Fejér vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye,
Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület

Győr

Győr-Moson-Sopron vármegye,
Vas vármegye,
Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Debrecen

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Budapest

Pest vármegye

 

15.15. Békéltető Testületek elérhetőségei

 

1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Gőbölös Réka

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

www.baranyabekeltetes.hu

 

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc  Pf.  376.

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

3. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

https://bekeltet.bkik.hu/

 

4. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Péter Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

www.bekeltetes-csongrad.hu

 

5. Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Csapó Csilla

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

www.bekeltetesfejer.hu

 

6. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

www.bekeltetesgyor.hu/hu

www.gymsmkik.hu/bekelteto

 

7.Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

www.hbmbekeltetes.hu

 

8. Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Nadrai Géza

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

www.panaszrendezes.hu

www.pestmegyeibekelteto.hu